Leergang transformatief leiderschap

Ben jij leider in een veranderende organisatie? Of begeleid je organisatieverandering? Dan is deze leergang voor jou!

NB Inschrijving is gesloten. Ons nieuwe 8-daagse programma 'Leiderschap en het systeem' staat gepland voor 15 september. Lees hier verder. 

De opgaven waar we voor staan, waar we middenin zitten, zijn enorm. Op micro-, macro- en meso-niveau. Het lijkt of alles onder druk staat. Dat vraagt om een nieuwe, heldere benadering van vraagstukken. Ook in (bege)leiding van organisaties. Toe durven geven aan je 'niet weten' en daarin anderen meenemen. Dienend zijn. Verbindend zijn. Dat vraagt om lef. Dat vraagt om durf. Dat vraagt om te weten wat jou draagt in de onderstroom. Waar jij vandaan komt. Wat jij hebt meegemaakt en drijft. Wat jouw plek is. Dan sta je op een stevig fundament en kun je anderen (bege)leiden in hun zoektocht omdat jij blijft staan.

O.a. het boek ‘Omwenteling’ van Jan Rotmans gaf me begin 2020 de focus, de handen en voeten om bij de ontwikkeling van deze leergang mijn hart te kunnen volgen. In het eerst blok van de leergang in 2021 spraken we er uitgebreid met hem over. In 2022 zullen we het hebben over zijn nieuwste boek 'Omarm de chaos'. Ongetwijfeld weer een inspirerend moment. In de navolgende 5 blokken zullen steeds andere toonaangevende sprekers vanuit hun vak, veranderkunde, filosofie, human design, spiritualiteit, filmm ons richting geven. Zodat wij aan het werk kunnen met (systemische) thema's als ontmoeten, leiderschap, plekbesef en ordening, contracteren, taak, purpose, stilte en niet weten.

De leergang transformatief leiderschap vanuit systemische fenomenologie gaat over het ontmoeten van bovenstroom en onderstroom. Primair in jou. Van binnen. Dan kun je voorgaan in (bege)leiden van de opgaven waar jij voor staat.

Ga hier direct naar het complete programma van de leergang.

Transformatief leiderschap.

Het moet anders. Er wordt nu moed gevraagd. Een weg op durven gaan waarvan de bestemming onbekend is. Keuzes maken en fouten durven erkennen. Aan het roer zitten van een organisatie en durven bij te sturen. Welke consequenties dat ook heeft. Angst mag niet meer leidend zijn, omdat we zelf het onbekende al een keer in de ogen hebben gekeken. Weten hoe dat voelt. Uit ervaring als intrinsieke motivatie, soms een life changing gebeurtenis, niet uit een boekje. Als klankbord kunnen dienen, anderen veiligheid en bedding geven om zich ook op onbekende terrein te gaan begeven. Transformatieve leiders en begeleiders, die in staat zijn om de wezenlijke systemische verschuivingen die nu zo noodzakelijk zijn, de 'paradigmawisseling', teweeg te brengen, en anderen daarin te begeleiden.

NB Transformatief of transformationeel?

Rotmans beschrijft in zijn boek de omwenteling transformatief als 'een extra dimensie. Transformatieve mensen zijn in staat op zichzelf te reflecteren, op hun denken en handelen. Ze proberen de angst voor diepe verandering te erkennen en te overwinnen. Ze verbinden hoofd, hart en handen en volgen hun innerlijk kompas. Organisaties zijn transformatief (< 5%) dankzij transformatieve mensen, de ware leiders.'

Transformationele leiders geven leiding aan transities binnen organisaties, motiveren medewerkers het beste uit zichzelf te halen en het eigen belang ondergeschikt te maken aan het collectief belang. Deze leiders zetten charisma, persoonlijke aandacht en visie in richting de volgers.  Je zou kunnen zeggen dat je als leiders transformatief moet zijn om transformationeel leiding te kunnen geven. Of anders: bij transformatief gaat het over jou persoonlijk, bij transformationeel over jouw manier van leidinggeven. 

Een leergang waarin je wezenlijke stappen zet.

In deze leergang laten we je zelf horen, zien en ervaren hoe het is om een transitie vanuit de onderstroom door te maken. Je ervaart als het ware wie je bent en wat je hier komt doen. Dat alles in een veilige omgeving met max. 16 deelnemers en twee trainers als bedding. Inleidingen van sprekers aangevuld met concepten en oefeningen waarvan meerdere persoonlijke- of organisatieopstellingen. Uitgebreid onderling uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar.

Je krijgt mogelijkheden aangereikt die je uitnodigen om je werkelijke grenzen te ontdekken, onbekend terrein te verkennen, uit je comfortzone te stappen en te ervaren hoe het daarbuiten is. Steeds vraagt het van jou de bereidheid om dieper en verder te gaan, de bekende omgeving te verlaten. Met als eindresultaat dat jij kunt voorgaan in de op gang zijnde transitie. Als verbinder. Dienend. Duurzaam.

Systemisch werk

Het systemisch werk is een belangrijk instrument. Organisaties en mensen zijn levende systemen. Je leert van de verschijnselen die zich voordoen en tegelijk mag je jezelf toestaan om niet te weten. De deelnemers die het programma vanuit begeleidingsoogpunt volgen, hebben zich deze manier van werken al eigen gemaakt door concreet een opleiding organisatieopstellingen, of daaraan gelijkwaardig, te hebben afgerond. NB Dat is geen 'harde-vooropleidingseis' maar een denkrichting. We hebben graag contact om te kijken wat de aansluitmogelijkheid is. Dit geldt dus niet voor leiders! Voor hen is kennis van organisatieopstellingen niet noodzakelijk.

Fenomenologie

De systemische fenomenologie, de achterliggende filosofie van het systemisch werk, is een intuïtieve benadering, waarmee we leiders en begeleiders laten ervaren wat het betekent om alles wat je waarneemt te erkennen als informatie over het systeem. Zonder mening, zonder oordeel, zonder overtuigingen, zonder cognitieve analyses. Wat je waarneemt is waar; het is zoals het is. Het werken met (organisatie)opstellingen/systeemopstellingen geeft inzicht in datgene wat er speelt in de onderstroom en welke beweging dienend is. Die kun je zien als je je eigen onderstroom hebt onderzocht en kent. Dan is het geen kunstje meer vanuit de bovenstroom, maar een krachtig, dienend en verbindend instrument.

Doel van de leergang: persoonlijke transitie als basis voor transformatief leiderschap

De leergang heeft als doel leiders en begeleiders te faciliteren in hun persoonlijke transitie die essentieel is om ook anderen te kunnen (bege)leiden. We nemen je mee op het pad van het onbekende om je eigen angsten en verlangens onder ogen te zien. Vruchtbare bodem voor transformatief leiderschap te creëren. Hoe dáár vorm aan gegeven wordt, kunnen we zelf bepalen, als individu. Dat staat niet in de boekjes en wordt niet gedoceerd. Dat hangt af van wat we zien gebeuren, wat we binnen en buiten onszelf waarnemen en ervaren. Door daarvan te leren kunnen we in transitie. Eerst persoonlijk. Daarna als organisatie.

Doelgroep: leiders én begeleiders van organisaties en teams

We ontwikkelen het programma voor leiders en begeleiders van organisaties én teams. Zij hebben gemeenschappelijk, dat ze vanuit hun rol een groter geheel kunnen meenemen in een transitie en vanuit hun persoonlijke bezieling een enorme impact kunnen maken op de teams en organisaties waarmee ze werken. Zij zijn degenen die leiding moeten geven aan de transitie op mens- en organisatieniveau. Zo creëren we met elkaar een beweging, een 'olievlek' die ertoe doet.

Leiders en begeleiders

Leiders van organisaties en teams die zichzelf beter willen leren kennen om zo met grote veranderingen om te kunnen gaan en anderen willen inspireren om mee te bewegen in de noodzakelijke transities. Die inzien dat het niet langer gaat om de (cognitieve) bovenstroom maar om de (emotionele) onderstroom.

Begeleiders die leiders, organisaties of teams, vanuit fenomenologie, het ‘niet-weten’, met systemische interventies en organisatieopstellingen kunnen faciliteren in het proces in de onderstroom. Die zowel zien wat de organisatie als de leider nodig heeft en daarvoor staat. Die weten dat een organisatie niet verder kan dan dat de leider is. Een afgeronde opleiding organisatieopstellingen, of een daaraan gelijkgesteld, is voor deze doelgroep een minimale toelatingsvereiste. Bij twijfel overleggen we graag even.

Vorm: vanuit verschillende invalshoeken de diepte in

In zes blokken van twee dagen leg je een traject af vanuit je diepste motivatie en inzicht dat het anders moet. In de kern gaat de leergang om veel zelfonderzoek, ervaren hoe het is om te handelen vanuit het niet-weten, je angsten ontmoeten en onderzoeken en van daaruit te verkennen hoe je pas echt je (bege)leiderschap kunt inzetten. Stap voor stap duik je steeds verder de diepte in. Het wordt stil van binnen. Je zelfconcept komt op losse schroeven te staan, totdat je zover bent dat je je letterlijk om kunt keren. Het oude achter je laat en het nieuwe tegemoet gaat. Dit is het punt waar je de omwenteling maakt, open staat voor nieuwe en nog onbekende hulpbronnen. Voor jezelf en je organisatie. Onbevangen, nieuwsgierig, daadkrachtig.

Inspirerende lezingen

Elk blok begint met een inspirerende lezing of workshop van een toonaangevende spreker, onder wie Jan Rotmans, Shirine Moerkerken, Sarah Leers, Caroline Wiedenhof en Welmoed Vlieger. Sprekers vanuit verschillende invalshoeken, zoals transitiekunde, verandermanagement, human design, filosofie en spiritualiteit . Daar gaan we vervolgens met elkaar mee aan de slag, waarbij de systemische fenomenologie leidraad is. Het is eigenlijk geen opleiding en ook geen leergang. We leren je namelijk niks. Noem het een reis, een expeditie, een persoonlijk proces. We faciliteren jouw ontwikkeling. Wij begeleiden jouw transitie. Reiken onderwerpen, methoden, invalshoeken en perspectieven aan die jij kunt gebruiken om je stappen voor jezelf te maken. Bieden openingen in een veilige omgeving. Zijn bedding. In het vierde blok is er een avondprogramma. Het zesde blok sluiten we af met een gezamenlijk diner.

Jouw eigen proces als deelnemer

Als deelnemer schrijf je bij je inschrijving een motivatiebrief. Wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik naartoe, waar loop ik tegenaan? Wat beweegt mij, wat is mijn intrinsieke motivatie?

In het programma ga je bij jezelf naar binnen. Het verlaten van de bekende omgeving, de sprong in het diepe kan angst en ongemak opleveren. Die zal je moeten aanvaarden en durven aankijken om ermee te dealen. Anders blijft het een oppervlakkig kunstje, blijf je het doen zoals je het altijd hebt gedaan. En dan blijft je overkomen wat je altijd overkomt. Het programma is tegelijk een spiritueel traject, een traject op weg naar individuatie. Toegeven aan je verlangen. Een ervaring die we ondersteunen door het programma te faciliteren. Maar JIJ moet het doen. JIJ moet de stap maken. WIJ zijn de bedding.

Check in / check out.

Met de motivatiebrief check je als het ware in, committeer je je aan de leergang transformatief leiderschap en vooral aan jezelf: aan de omwenteling die je zelf gaat maken. In het eerste blok leren we elkaar zo beter kennen. Na elk blok maak je een kort reflectieverslag en een nieuwe check-in voor het volgende blok. Aan het einde doe je een check out.

Stilstaan bij waar je staat en stilstaan bij waar je naartoe wilt. Dat kan in tekst maar ook in muziek, een gedicht, een beeld. Op jouw manier en in een vorm die bij jou past. Dat schrijf je niet voor ons, maar voor jezelf.

'Alle werkelijke leven is ontmoeting'. (Martin Buber)

Hoe nu verder?

Het programma voor 2022, start 14 april, staat en de sprekers zijn grotendeels bekend. Programma en praktische informatie staat op de pagina 'programma en praktische informatie van de leergang transformatief leiderschap'. Deze pagina wordt steeds geactualiseerd zodra er nieuwe info beschikbaar is. Je kunt het volledige Programma van 2022 weer downloaden zodra het definitief is. Het maximum aantal deelnemers is 16.

Nb Dit zeiden de deelnemers in 2021:

Fijne leergang. Er is echt iets veranderd en ik heb nu vertrouwen in mijn transformatief leiderschap. Fijne gastsprekers en goede afwisseling met opstellingen.

Een reis met een vertrek naar jezelf en je omgeving, met een nog wat onbekende bestemming. Een reis met hoogte- en dieptepunten, vergezichten en donkere putten, van bron naar bestemming, een bewuster persoon.

Mooie opbouw van de blokken; zit goed in elkaar. Opstellingen zijn super krachtig om inzichten te krijgen. Daar is veel tijd en aandacht voor.

Top! Veel opstellingen. Geweldig. Erin houden. Rust en ruimte is heel fijn. Het voelt heel vrij waardoor je uitgenodigd wordt om je te laten zien. Meer aandacht voor uitleg theorie.

De leergang bracht me dichter bij mezelf. De taak die voor mij bestemd is en de wijze waarop deze door mij kan worden gepakt vanuit mijn plek is helder geworden. Wat een inspiratie heb ik ontvangen.

Transformatief, thuiskomen. De leergang faciliteert het proces. De externe sprekers ondersteunen en versterken op wat er voorligt. Inspirerend. Persoonlijk transformatieproces op leiderschap key. Theorie mag wel iets uitgebreider.

Af en toe behoefte aan wat meer onderbouwing van theorie in relatie tot spelende organisatievraagstukken.

Een geweldige leergang: leren met je hoofd, hart en lichaam zodat alle kennis goed beklijft. Precies wat ik nodig had voor mijn werk t.b.v. de transformatie van de universiteit en wat naar mijn idee de gehele samenleving nodig heeft.

 

‘Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt’.