Programma en praktische informatie leergang transformatief leiderschap

NB De inschrijving is gesloten. 

Ons nieuwe 8-daagse programma 'Leiderschap en het systeem' staat gepland voor 15 september. Lees hier verder. 

De prijs van onze leergang in 2022 is € 4750. 

In deze leergang faciliteren we jouw persoonlijke proces, als leider en/of begeleider van organisaties die zich geroepen voelen om fundamentele transities te begeleiden. En die willen onderzoeken van waaruit zij hun roeping kunnen verwezenlijken. Systemische opgaven, opgaven om het systeem te veranderen, vragen om een systemische benadering. Daarom geven we het programma vorm met de systemische fenomenologie als basis (organisatieopstellingen). We duiken in de onderstroom en laten de verschijnselen spreken. En volgen daarbij een leerlijn van onbewust incompetent naar bewust, geïntegreerd competent. Onderliggende persoonlijke issues gaan we daarbij niet uit de weg. 

In elk blok maken we een keuze uit een aantal theoretische systemische concepten waarmee we ook oefenen. Aan één van deze concepten koppelen we de systemische benadering met een opstelling die elke deelnemer, we werken dan in twee groepen, doet.

Alle documentatie, waaronder alle concepten, ontvang je in de inspiratiemap.

Blok 1 – het vertrekpunt verkennen

14 en 15 april 2022

“De langste reis, is de reis naar binnen” – Dag Hammarskjöld

Het eerste blok staat in het teken van ontmoeten, inchecken, kennismaken en in contact komen: met elkaar, met jezelf, met je intrinsieke motivatie om deel te nemen en met het concept van transformatie. We laten je daarbij meteen ervaren wat systemische fenomenologie inhoudt: met opstellingen en andere systemische werkvormen verkennen we jouw eigen vertrekpunt, vanuit de onderstroom. Wat beweegt je om aan deze leergang deel te nemen? Waar kom je vandaan en wat neem je mee?

We doen een opstelling met 'ik' en mijn leiderschap.

Op de eerste dag vertelt Jan Rotmans (bevestigd!) ons over transitie en transformatie. In zijn boek 'Omarm de chaos', 2021, schrijft hij dat transities mensenwerk zijn. Hij geeft handvatten om zelf in beweging te komen en om het grote verhaal terug te brengen naar het menselijke niveau. Er zijn maatschappelijke en transformatieve leiders nodig omdat we ons bevinden op een kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid.

In de leergang van 2021 hadden we een zeer intieme zoom-sessie met elkaar omdat Jan zat te schrijven aan dit boek. Dit jaar is hij life bij ons. Een unieke ervaring om van  deze kundige, aimabele man te kunnen leren.

Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is een internationale autoriteit in

 zijn vakgebied. Met moed en lef bewijst hij dat onderzoeken en signaleren niet afdoende is.
Hij is de progressor die de vertaalslag weet te maken van de theoretische transitiewetenschap naar concrete acties en adviezen voor bedrijven, overheden en organisaties in binnen- en buitenland.
Niet alleen denken en praten; maar vooral ook DOEN. Recht doen aan het menselijke aspect.

Blok 2 – het kantelpunt ontdekken

19 en 20 mei 2022

“Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt”

In het tweede blok gaan we op zoek naar het kantelpunt dat bewust of onbewust aan de basis ligt van een transformatie. Hoe ontdek je wat dat kantelpunt is, en waar herken je dat aan?  Is het een moment? Is het een proces? Wat is er nodig om de drempel over te stappen en de uitdaging aan te gaan? In deze twee dagen ontdek je het verschil tussen je magische taak en je wetende, dienende taak. Zonder oordeel, het is zoals het is. Deze stap is enerzijds hoopvol, en anderzijds ook spannend. Het gaat over een wezenlijk verlangen dat al wakker geschud wordt, een lonkend perspectief, maar er speelt nog iets in de onderstroom waardoor je er geen grip op krijgt. Dit vraagt om een gesprek met de ziel, in de innerlijke tijd.

Geïnspireerd door de Reis van de Held neemt neem Caroline ons aan de hand van filmfragmenten mee richting de donkerste diepte, ‘de buik van de walvis’. En met ervaringsoefeningen uit onder andere Chi Qong, laat ze je ervaren wat het betekent om niet alleen je hoofd maar ook je lichaam in te zetten als instrument om het niet-weten te verkennen.

Caroline Wiedenhof werkt parttime als veranderkundig adviseur bij de Rijksoverheid, en daarnaast met ‘coach- en schrijfwerk’ vanuit haar eigen bedrijf Duodecima. Zij heeft zeer ruime ervaring als leidinggevende, loopbaanadviseur, bestuurder en coach. Caroline is intensief geschoold in het geven van filmlezingen en beeldtrainingen, gecertificeerd als Master Double Healix trainer en opgeleid in systemisch denken en werken.

Blok 3 – je taak nemen

16 en 17 juni 2022

“Loslaten, betekent tijdelijk het houvast verliezen. Niet loslaten betekent voor altijd het houvast verliezen.” – Sören Kierkegaard

In het derde blok ontdek je wie je bent volgens de methode van Human Design. Van daaruit kijken we naar wat je achter hebt te laten om het gedrag te doorbreken wat hier niet meer bij past. Welke overlevingsmechanismen en overtuigingen die ooit helpend zijn geweest heb je nu niet meer nodig? Wát je doet is daarbij onbelangrijk, dát je het doet is belangrijk. Het innerlijk besluit, dat je iets gaat doen op een voor jouw ongekende manier, is genomen. Waar je eerder nog voor de comfortabele weg koos, zet je nu de eerste stappen vanuit nieuw, onbekend terrein. Je neemt je taak, je verantwoordelijkheid. Je realiseert je dat het anders moet en op de oude manier niet meer kan. Bent zoekend: hoe nu verder?

In dit blok kijken we naar leiderschap door de bril van het Human Design-systeem. Human Design is een methode die wetenschappelijke en spirituele stromingen combineert. Naast astrologie en de I Tjing (het Chinese boek der veranderingen) bevat Human Design ook
elementen van de astronomie, kwantummechanica en biochemie. Op basis van je geboortedatum, -tijd en -plaats wordt een blauwdruk berekend die tot in detail weergeeft wat jouw persoonlijke missie, je kwaliteiten, je leiderschapsstijl en je leerpunten zijn. Ieder mens is uniek, dus ieder mens heeft een unieke blauwdruk. Voorafgaand aan dit blok vul je een test in waaruit jouw design blijkt zodat we er concreet mee aan de slag kunnen.

Sarah Leers is Human Design expert en schrijfster van het handboek Human Design. De blauwdruk van je leven (15e druk, januari 2022). Zij zal in dit lesblok haar uitgebreide kennis en ervaring delen. Naast verbluffende inzichten geeft Human Design ook praktische adviezen, waar de deelnemers concreet mee aan de slag kunnen.

Na dit blok gaan we de zomerperiode in en heb je de mogelijkheid uitgebreid op het verleden en jezelf te reflecteren. De omkeerbeweging te maken van toen naar nu om een stevig vertrekpunt te markeren.

Blok 4 – overgeven aan het niet-weten

15 & 16 september 2022

In het vierde blok gaat het over de ontmoeting met jouw essentie en de eerste stappen op weg naar het onbekende. Je bent als het ware door de poort en de wereld ligt aan je voeten. Je hoeft niet meer te weten en mag werken vanuit het lege midden. Je bent volledig in het hier en nu en leert verduren. De poort is tegelijk de bron waaruit je put als de put waaruit je 'herbrond'.

In dit blok geeft Shirine Moerkerken een dag-workshop over hoe je kunt veranderen en daarbij conflict kunt inzetten. Ze werkt met de uitkomsten van de opdracht die we vooraf hebben gedaan. Je hoeft een conflict niet vermijden maar kunt het juist opzoeken, betoogt Shirine. Conflict is noodzakelijk, functioneel en levert de benodigde variëteit op. Hoe kun je het functioneel inzetten bij het verder brengen van complexe organisatorische en maatschappelijke vraagstukken? En hoe kun Image

je ingrijpen bij een zogenaamd disfunctioneel conflict en dit omzetten in een functioneel conflict?

Shirine Moerkerken is interventiekundige. Ze helpt bestuurders, directeuren, managers en medewerkers in organisaties bij het veranderen van de wijze waarop zij antwoorden geven op maatschappelijke vraagstukken. Shirine leerde het ambacht van interventiekunde van een aantal leermeesters, die aan de wieg hebben gestaan van dit mooie vak. In 2008 richtte zij Strange | Strategy and Change op, een netwerk van interventiekundigen en kunstenaars die het bestaande denken binnen organisaties veranderen op een methodisch verantwoorde en voor betrokkenen respectvolle en veilige manier.

Blok 5 – autonomie hervinden

13 en 14 oktober 2022

“I too am not a bit tamed, I too am untranslatable / I sound my barbaric yawp over the roofs of the world.” – Walt Whitman

Het vijfde blok staat in het teken van jouw eigen leidende principes. Wat bezielt jou en waar geloof je ten diepste in? Hoe zorg je ervoor dat je handelt in overeenstemming met die leidende principes? In deze stap ervaar je hoe het is om vanuit autonomie en authenticiteit te handelen, zonder je nog aan te passen aan datgene waarvan je veronderstelt dat anderen het van je verwachten. Zelfs zonder je nog af te vragen wat anderen verwachten. Je innerlijke houding is niet meer gebaseerd op de eis van de buitenwereld maar op de signalen die van binnenuit opklinken. Je bewust persoonlijk geweten heeft vorm.

Voorafgaand aan dit blok vullen we 'purpose-scan' van Joel aan ’t Goor in. Mede aan de hand daarvan deelt hij op donderdag zijn verhaal over ‘The Era of Purpose’, een tijdperk waarin de vraag ‘Wie ben ik?’ belangrijker wordt dan hij ooit in de geschiedenis van de mensheid is geweest. Zingeving en zelfontplooiing zijn onontbeerlijk voor mensen, leiders en organisaties. Wat betekent dit voor jou? Joel put uit zijn unieke combinatie van diepgaande mensenkennis, ondernemerschap en technologie.

Joel aan ’t Goor is ondernemer, bedrijfskundige en psycholoog. Als executive coach en oprichter van Awake Origins, OPEN Business Leaders en het World Consciousness Forum werkt hij voortdurend vanuit zijn missie om 10% van de meest invloedrijke ondernemers en leiders ter wereld te doen ontwaken, om zo een globale, collectieve transformatie op gang te brengen. In 2018 verscheen zijn boek The journey to your origin.

Geïnspireerd door denkers als Kierkegaard, Buber en Hammerskjöld neemt Welmoed Vlieger ons op vrijdag mee op een filosofische reis langs de wezenlijke thema's voor transformatief leiderschap: innerlijkheid, de werkelijke ontmoeting (met jezelf en met de ander) en ontvankelijkheid als sleutel tot authentiek en moreel leiderschap.

Welmoed Vlieger kwam tijdens haar studie Wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing, enkele denkers op het spoor, zoals Meester Eckhart en Kierkegaard, die diepe indruk op haar maakten. Ook Husserl, Heidegger en Hammerskjold hebben haar in grote mate gevormd. Naast haar promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit over innerlijkheid en politiek is ze is columnist bij Trouw. Ze publiceert artikelen en geeft lezingen, onder andere over ‘het leven zonder waarom’. Welmoed verzorgt programma's op het gebied van innerlijkheid/authenticiteit, moreel leiderschap en burn-out vanuit een existentiële invalshoek.

Blok 6 – de terugkeer: voluit je plek innemen vanuit je dienende taak

17 en 18 november 2022

“Ik ben te nemen of te laten / Je mag van me houden / Je mag me ook haten / Ik ben wie ik ben /  Dit is mijn wereld / Dit is mijn stem / Hoor de taal van mijn hart” – Stef Bos

Het laatste blok staat in het teken van oogsten en integreren van de verworven inzichten. Je hebt een persoonlijke reis gemaakt, en keert terug naar de wereld waarin jij jouw dienende taak te vervullen hebt. Zowel in je persoonlijke leven, maar ook in de omgeving waarin je werkzaam bent. Langzaamaan word je je er bewust van, dat je de opgedane inzichten steeds meer eigen maakt, en dat het klopt wat je doet. Je kunt zonder – of ondanks – angst, vanuit vertrouwen, authenticiteit en autonomie acteren in verschillende contexten, persoonlijk en professioneel. Je weet dat je bij een mogelijke terugslag weer zelf het heft in handen kunt nemen.

Ter afsluiting in dit laatste blok heb je je eigen check-out voorbereid, die je met de rest van de groep deelt. Om stil te staan bij wat je hebt bereikt, waar je naartoe wilt, hoe je dit in de wereld wil zetten. Dat kan in verhalende vorm maar ook in muziek, een gedicht, een beeld. Op jouw manier en in een vorm die bij jou past. Op de eerste dag is er een avondprogramma met diner.

De spreker is nog niet bekend. In 2021 was het Engbert Breuker.

Praktische zaken: data, locatie, deelnamekosten, tijdsinvestering
Aantal deelnemers

Er is plek voor maximaal 16 deelnemers. De leergang richt zich op leiders én begeleiders van organisaties. Omdat wij met de systemische fenomenologie als basis werken, vragen wij van de deelnemende begeleiders minimaal kennis van het systemisch werken, verkregen door een opleiding organisatieopstellingen of vergelijkbaar. Als je twijfelt overleggen we graag even. Verras ons met een goed verhaal. Voor leiders is dit niet noodzakelijk.

Data
In 2022 start de leergang op 14 april. Je kunt hiernaast aangeven dat je van alle info op de hoogte wilt blijven.
De data zijn: 14 en 15 april; 19 en 20 mei; 16 en 17 juni; 15 en 16 sept; 13 en 14 okt; 17 en 18 nov
Locatie

De locatie is Hotel & Conferentiecentrum Woudschoten in (de bossen bij) Zeist. Een heerlijke omgeving om in alle rust te kunnen zijn.

Deelnamekosten

De kosten voor deelname aan de leergang bedragen tussen de € 4750,- per persoon. Dit is inclusief lunches, koffie/thee, versnaperingen en afsluitend diner; exclusief eventuele overnachtingen. Onze opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Tijdsinvestering

We komen in totaal twaalf dagen bij elkaar. Voorafgaand aan de leergang besteed je tijd aan je motivatiebrief, waarin je vertelt van waaruit je je geroepen voelde om deel te nemen. Je krijgt als deelnemer hierover in februari bericht. Hiermee ‘check je in’  voor je leerproces. Tussen ieder blok sta je individueel stil bij de opgedane inzichten en bereid je je innerlijk voor op het volgende blok. Voor ieder blok check je opnieuw in, in een vorm die op dat moment voor jouw passend voelt: aan de hand van een beeld, een muziekstuk, een verhaal, filmfragmenten. Wij moedigen je van harte aan om ook voor die voorbereiding ruim de tijd te nemen.

Aanmelden en meer informatie

Meld je aan via het aanmeldformulier. Het maximum aantal deelnemers is 16. Neem voor meer informatie contact op met Boudewijn Lemstra via 06 – 53760571 of boudewijn@latitudeopleidingen.nl.

En je kunt het Programma leergang transformatief leiderschap 2022 weer downloaden zodra het definitief bekend is.