Programma en praktische info leiderschap en het systeem

 

Programma.

In het 8-daags programma ‘leiderschap en het systeem’, voor leiders én begeleiders van organisaties, onderzoek je in het eerste blok je systeem van herkomst, je vertreksysteem en wat je daarin bent tegengekomen. Waar je tegenaan bent gelopen, wat je hebt gemist. Wat je belemmert. Welke plek je had en of / hoe je jouw plek hebt ingenomen. Je onderzoekt aspecten van je persoonlijk leiderschap.

Na afloop vat je dit samen in een verhaal, gedicht, muziek. Iets wat kernachtig weergeeft waar het om gaat. Iets wat je tussen beide blokken in opnieuw naar binnen brengt. Een uitwerking van je zelfonderzoek, je zelfervaring. Aan het begin van het tweede blok deel heb je de mogelijkheid je inzicht kernachtig te delen in de groep.

Daarna volgt er een kantelmoment waarin je ervaart wat uit je vertreksysteem dienend is voor je doelsysteem, je taaksysteem, het systeem waarin of waarvoor je werkt. In hoeverre ben je daarmee  congruent? Waar loop je tegenaan wat mogelijk een oorzaak heeft in jouw systeem van herkomst. In hoe jij de dingen doet, altijd hebt gedaan. Je ervaart tegelijk hoe het is vanaf de nieuwe aanwezig te zijn in je werksysteem. Of je daar op de goed plek staat en welke plek misschien beter is. Je onderzoekt de invloed van jouw als persoon op je professionele leiderschap.

In het tweede blok nodigt een spreker ons uit te kijken naar leiderschap vanuit een ander perspectief. In 2022 verzorgde Caroline Wiedenhof een filmlezing. Voor 2023 is het nog niet bekend.

Ook na het tweede blok vat je e.e.a. nog een keer samen en mag je dat meenemen om in het derde blok te delen.

In het derde blok werken we verder met de ontstane inzichten. De keuze die je hebt gemaakt vanuit je verleden kan je hulpbron zijn maar ook je belemmering zijn geweest. Wat geeft je kracht? Wat is dienend? Hoe zet je je persoonlijk leiderschap professioneel in? Hoe relateer je feedback van de leden aan feedforward van de leider? Hoe verbind je beide en kun je zo dienend zijn? Wat geeft zin?

In drie blokken van 3-3-2 dagen kijken we systemisch met behulp van verschillende concepten waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat zodat jij, van daaruit steeds meer dienend en verbindend (bege)leider kunt zijn.

Maar ook zodat je andere ingangen ontdekt die je kunt gebruiken in gesprek met de mensen die je (bege)leidt. Iedereen heeft een liefdes- en een taaksysteem. Jij hebt de reis gemaakt. Bent als het ware voorgegaan. Een ogenschijnlijk heel eenvoudige vraag: ‘vertel eens iets over je gezin van herkomst’, kan al heel veel inzichten geven.

Het programma leiderschap en het systeem per blok met de concepten waarmee we o.a. systemisch zullen werken, steeds naar keuze naar wat er speelt bij jou en in de groep.

NB Dit programma kan ook goed in combinatie met de basisopleiding familieopstellingen worden gevolgd.

Blok 1: Leiderschap en jouw familiesysteem.

Ontmoeten. We doen het dagelijks en er gebeurt zoveel. In de professionele ontmoeting opent zich een ontmoetingsruimte waarin we kunnen groeien. Maar eerst spelen onze overtuigingen, verstrikkingen, defensiemechanismes en projecties, vanuit onze loyaliteit aan vroeger. Om je hart open te kunnen houden moet je deze kennen. 'Alle werkelijke leven is ontmoeting'. (Martin Buber)

Plekbesef en ordening (horizontaal / verticaal). In je gezin van herkomst ben je horizontaal (in de kinderrij) en verticaal (tegenover je ouders) 'ingeordend'. Die plek ligt vast. Vanuit een instinctieve beweging nemen we een plek in om bij te groep te horen en gaan we dus van onze plek af. Daarmee verliezen we kracht.

Stilte.

Persoonlijk leiderschap. In de ontwikkeling van je leiderschap kom je steeds je persoonlijke thema's tegen. Deze linken naar jouw geschiedenis. Van daaruit heeft het invloed op je functioneren, je professioneel leiderschap.

Verlangen. Verlangen stimuleert ons tot het nastreven van dromen. Het ontstaat uit gemis en wordt geleid door een doel. Het ligt achter je, in tegenstelling tot 'willen' dat alleen naar voren gericht is.

 

Blok 2: Het kantelpunt van vertrek naar doel.

Bardo. Het bardo, een overgangstoestand, is een onderdeel van de transitie van de (bege)leider. Het is een levensbeweging op identiteitsniveau en tegelijk een natuurlijke leerbeweging. Buigend naar binnen, strekkend naar buiten.

Leidende principes. De fundamentele uitgangspunten die raken aan de bestaansgrond van een organisatie. Op waarden gebaseerde wegwijzers. Is jouw 'grondzin' congruent met de leidende principes van je organisatie?

Intermezzo: filmlezing van Caroliene Wiedenhof.

Taak. Je hebt een taak op je genomen als onderdeel van het persoonlijk leerproces van het leven. Magisch vanuit loyaliteit, helend en dienend vanuit weten.

Autonomie. Als je je thema's onder ogen ziet kun je pseudoautonomie omzetten naar autonomie. Daardoor kun je steeds beter jouw plek innemen.

 

Blok 3: Leiderschap en jouw organisatiesysteem.

Professioneel leiderschap. Als (bege)leider heb je je eigen plek en taak. Van daaruit geef je in een vrije stroom feedforward en krijg je feedback. Zo kun je drempelloos dienend handelen.

Zingeving. Zingeving hoort bij het hoogste niveau van zelfrealisatie, staat bovenaan de piramide van Maslow en is binnen positieve gezondheid één van de pijlers van je gezond voelen. Mensen zoeken zingeving in hun werk, maar ook bij jou als (bege)leider.

 

Praktische info

(Bege)leiding: Boudewijn Lemstra & Anita LesmanAnita & Boudewijn begeleiden het programmam leiderschap en het systeem

Doelgroep: leiders én begeleiders van organisaties en teams. (Max. 12 deelnemers)

Data 2023: start  26, 27 en 28 januari; 16, 17 en 18 februari; 15 en 16 maart.

Locatie: Hotel Iselmar in Lemmer, Plattedijk 16.

Prijs: € 1950. Vrijgesteld van BTW en incl. catering overdag (koffie, thee, fruit, lunch). In hotel Iselmar, maar ook verder in Lemmer of directe omgeving zijn diverse overnachtingsmogelijkheden en horecavoorzieningen.

Specifieke voorkennis en ervaring is niet vereist, hoewel het handig is als je ervaring hebt aan deelnemen aan (representeren in) opstellingen.

 

 

‘Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt’.