Leiderschap en het systeem

Systemisch werken.

Ons leven speelt zich af in verschillende systemen. We worden geboren in een gezin, gezinssysteem of systeem van herkomst, dat onderdeel is van een familie, familiesysteem. We werken vervolgens in een bedrijf, het organisatiesysteem. Dit zijn allemaal levende systemen, ze zijn voortdurend in beweging en functioneren volgens de wetten van binding (iedereen die er deel van uitmaakt heeft recht op een plek), ordening (er bestaat een hiërarchische volgorde tussen de leden van het systeem) en balans (er moet balans zijn in geven en nemen tussen de leden van het systeem). De oplossingsgerichte methode systemisch werk is gebaseerd op deze principes. Het is de basis van het programma leiderschap en het systeem.

In het gezins- en familiesysteem krijg je een plek die vastligt vanaf je geboorte. Er zijn altijd ouders en misschien broers en/of zussen. Er geldt een sterke onderlinge band, afhankelijkheid, loyaliteit en een groepsgeweten. Je krijgt dingen mee en mist soms ook iets. Je leeft of overleeft. Je bent loyaal en handelt uit liefde. Magische liefde. Je vormt er je primair persoonlijk geweten vanuit de regels van het systeem. Des te ouder je wordt, des te meer je je ontwikkeld en gaat handelen uit wetende liefde. Er ontstaat een bewust persoonlijk geweten.

En dan kom je in je organisatiesysteem. Daarin kíes je zelf een plek en zoek je vervolgens je weg. Die plek kan variëren, net als je collega's en leidinggevende. Zelfs het systeem kan veranderen als je afscheid neemt en ergens anders gaat werken. Er gelden in principe dezelfde wetten maar er is ook verschil, zeker bij de binding. Het bewust persoonlijk geweten voert de boventoon. Maar af en toe maak je ook nog die magische beweging. Dat belemmert. Voor data van het programma leiderschap en het systeem kijk in de agenda of ga direct naam aanmelden voor het programma

Systemisch leiderschap.

'Systemisch leiderschap' is inmiddels een behoorlijk ingeburgerd begrip. Op een enkele uitzondering na gaat het hier over het systeem waar je leiding aan geeft. De organisaties waar je in en voor werkt. Die worden systemisch nader onderzocht en beschouwd vervolgens worden methoden en technieken bedacht en ingezet hoe ermee om te gaan. De blik is dus vooral 'naar voren', naar het doel-systeem.

Als mens, als (bege)leider kom je echter ook úit een systeem: je gezin van herkomst. Dat zou je het vertrek-systeem kunnen noemen. Alles wat je daaruit meeneemt, wat je dient of belemmert, gebruik je in de rest van je leven. Ook al verandert je doel-systeem, je vertrek-systeem blijft altijd hetzelfde. Natuurlijk kun je (systemisch) werken aan je belemmeringen in de zin van persoonlijke ontwikkeling. Je ouders, broers en zussen blijven echter altijd dezelfde.

Jij bent dus het vertrekpunt van hoe je anderen (bege)leidt. Daar zit primair de ontwikkeling. Onbewuste belemmeringen die je daar hebt, zal je bij elk doelsysteem met je meenemen. En dan heeft het geen zin het doel- systeem te veranderen omdat het daar niet in zit. Bijv. in een steeds terugkerende struggle met leidinggevenden is het interessant bijv. eens te kijken hou de relatie met je ouders is i.p.v. de leidinggevenden als onderwerp te zien. Of in je team met naaste collega's, wat je plek is in de kinderrij, tussen je broers en zussen. We noemen dat de verticale en horizontale ordening. Essentieel om je plek daarin te kennen.

Leiderschap en het systeem.

'De opgaven waar we voor staan, waar we middenin zitten, zijn enorm. Op micro-, macro- en meso-niveau. Het lijkt of alles onder druk staat. Dat vraagt om een nieuwe, heldere benadering van vraagstukken. Ook in (bege)leiding van organisaties. Toe durven geven aan je 'niet weten' en daarin anderen meenemen. Dienend zijn. Verbindend zijn. Dat vraagt om lef. Dat vraagt om durf. Dat vraagt om te weten wat jou draagt in de onderstroom. Waar jij vandaan komt. Wat jij hebt meegemaakt en drijft. Wat jouw plek is. Dan sta je op een stevig fundament en kun je anderen (bege)leiden in hun zoektocht omdat jij blijft staan.' Anita en Boudewijn begeleiden het programma.

Deze inleiding schreef ik medio 2020, aan het begin van de pandemie, voor onze leergang transformatief leiderschap. Nu, 1 april 2022, is de pandemie voorbij maar is het oorlog in Europa. Opnieuw maken we iets mee wat we niet eerder meegemaakt hebben en gebeuren er van binnen dus ook dingen met ons en degenen voor en met wie we werken die we niet kennen. We worden geconfronteerd met ons gevoel voor veiligheid, onmacht, boosheid of verdriet. Komen in de actiestand of trekken ons juist terug. Waar komt dat vandaan? Waarom reageert de een zo en de ander heel anders? Wat je hebt meegekregen uit je verleden kom je nu tegen. En jij niet alleen, ook je medewerkers en je opdrachtgever.

De aanleiding voor dit programma is dus hetzelfde als bij de leergang, de vorm is anders. In de leergang werken we met sprekers en inleidingen vanuit verschillende invalshoeken. In dit programma laten we dat los gaat het helemaal over jou. Ga jij eerst naar binnen, naar daar waar je vandaan komt. Om vervolgens, na een kantelmoment, daaruit mee te nemen wat je kunt gebruiken of achter te laten wat je niet meer nodig hebt. Zo wordt jij steeds meer dezelfde die je op verschillende plekken in kunt zetten bij het (bege)leiden van veranderende organisaties. Zo wordt steeds meer duidelijk waar jij voor staat en heb je een stevig fundament. De organisatie verandert, jij niet.

Programma.

In dit 8-daags programma leiderschap en het systeem, voor leiders en begeleiders van organisaties, onderzoek je in het eerste blok je systeem van herkomst en wat je daarin bent tegen gekomen. Waar je tegenaan bent gelopen, wat je hebt gemist. Wat je belemmert. Welke plek je had en of / hoe je die hebt ingenomen. Daarna volgt er een kantelmoment waarin je ervaart wat uit je vertreksysteem dienend is voor je doelsysteem. In het derde blok onderzoek je vervolgens je plek in jouw organisatiesysteem. De keuze die je hebt gemaakt vanuit je verleden kan je hulpbron zijn maar ook je belemmering. Waar loop je nu tegenaan? Wat geeft je kracht? Wat herken je daarbij uit je familiesysteem?

In drie blokken van 3-3-2 dagen kijken we systemisch met behulp van verschillende concepten waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat zodat jij, van daaruit steeds meer dienend en verbindend (bege)leider kunt zijn. Voor data van het programma leiderschap en het systeem kijk in de agenda of ga direct naam aanmelden voor het programma

In het tweede blok komt Caroline Wiedenhof een dagdeel om ons mee te nemen in deze ontwikkeling met behulp van filmbeelden. Geïnspireerd door de Reis van de Held (Joseph Campbell) neemt neem Caroline ons mee door de donkere diepte, ‘de buik van de walvis’. Met ervaringsoefeningen uit onder andere Chi Qong, laat ze je ervaren wat het betekent om niet alleen je hoofd maar ook je lichaam in te zetten als instrument om het niet-weten te verkennen.

Caroline Wiedenhof werkt parttime als veranderkundig adviseur bij de Rijksoverheid, en daarnaast met ‘coach- en schrijfwerk’                    vanuit haar eigen bedrijf Duodecima. Zij heeft zeer ruime ervaring als leidinggevende, loopbaanadviseur, bestuurder en coach. Caroline is intensief geschoold in het geven van filmlezingen en beeldtrainingen, gecertificeerd als Master Double Healix trainer en opgeleid in systemisch denken en werken.

 

Per blok de concepten waarmee we o.a. zullen werken. (Verdere uitwerking volgt de komende weken)

Blok 1: Leiderschap en jouw familiesysteem.

Ontmoeten

Persoonlijk leiderschap

Plekbesef en ordening (horizontaal / verticaal)

Verlangen

 

Blok 2: Het kantelpunt van vertrek naar doel.

Bardo

leidende principes

Taak

Autonomie

 

Leiderschap en jouw organisatiesysteem.

Professioneel leiderschap

Zingeving

 

Concreet.

(Bege)leiding: Boudewijn Lemstra & Anita LesmanAnita & Boudewijn begeleiden het programmam leiderschap en het systeem

Doelgroep: leiders én begeleiders van organisaties en teams. (Max. 16 deelnemers)

Data: 15, 16 en 17 september; 13, 14 en 15 oktober; 17 en 18 november.

Locatie: Hotel Iselmar in Lemmer, Plattedijk 16.

Prijs: € 1950. Vrijgesteld van BTW en incl. catering overdag (koffie, thee, fruit, lunch), overnachting en diner in het laatste blok van 17 op 18 november. In het hotel en in Lemmer of directe omgeving zijn overigens diverse overnachtingsmogelijkheden en horecavoorzieningen; deze zijn voor eigen rekening.

Specifieke voorkennis en ervaring is niet vereist.

 

 

‘Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt’.