Opleiding systemisch werken in teams en organisaties

Werk je als opdrachtnemer bij organisaties, bedrijven of teams? Als zelfstandige of in loondienst? Met groepen of individueel met medewerkers? Heb je behoefte aan een systemische benadering, contact in de onderstroom? En is de organisatieopstelling al één van de instrumenten in je gereedschapskoffer? Lees dan verder over onze nieuwe opleiding: systemisch werken in teams en organisaties.

Systemisch werken in teams en organisaties.

Opstellingen onderscheiden zich van andere instrumenten doordat er gewerkt wordt in de onderstroom. Dat vraag van jou als opsteller, begeleider, facilitator dat je vanaf de eerste ontmoeting met je opdrachtgever je realiseert dat deze ontmoeting ook in de onderstroom plaatsvindt. Dat het om meer gaat dan alleen een gesprek en verdere afspraken maken. Je moet namelijk niet alleen je eigen proces / thema's kennen maar ook van daaruit aansluiting vinden bij het proces van je gesprekspartner en zijn/haar organisatie. Hoe ontmoet jij je opdrachtgever? En waar, c.q. op welke laag? Waarom zou je de opdracht wel / niet accepteren? Wat doet het met jou en met je opdrachtgever? Wat gebeurt er in overdracht en tegenoverdracht? Wat speelt er mogelijk in de onderstroom? Het vergt dus meer dan alleen beheersen van het prachtige ambacht van opstellingen. Als je dit bewust bent en beheerst zul je meer resultaat boeken en zullen de opstellingen meer effect hebben. Deze vervolgopleiding organisatieopstellingen neemt je mee door de leerlijn van dat proces zodat je je aanbod beter af kunt stemmen op de werkelijke vraag.

Systemisch werken in en met teams en organisaties vereist dus van jou dat je weet waar jij vandaan komt en wat je dus mogelijk tegenkomt als je ergens naartoe gaat. De organisatieopstelling is daarbij een instrument. Een toepassing die wordt ingezet nadat je met een opdrachtgever hebt gesproken. Vaak is het een onderdeel van een begeleidings- of verandertraject en heeft het als doel systemisch te interveniëren.

In deze vervolgopleiding, of voortgezette opleiding, leer en ervaar je wat het betekent op deze manier te werken. Voor jou, voor je bedrijf en voor de klant. Veelzijdig, diepgaand en intensief.

De ontmoeting tussen twee systemen

Twee lerende / levende systemen ontmoeten elkaar en willen samen met elkaar aan de slag. Een organisatieopstelling sec is nog wel eens te kort door de bocht. Het gesprek tussen jou en de ander, o.a. over de vraag waarom juist voor deze werkvorm is besloten, is daarom ook zeker van belang. Een opstelling is immers 'slechts' een instrument van het systemisch werk, maar is dat ook het juiste? Is de organisatie toe aan een andere systemische interventie? Waaruit komt dan het vermoeden dat er iets speelt op systemisch vlak? En wat is dan het systeem, wie zijn erbij betrokken, wat is de rol van de vraagsteller, wie hebben er al meer aan gewerkt en wat waren de resultaten daarvan? Wat is het verhaal van mens, team en organisatie?

In deze opleiding kijk je verder dan naar sec het instrument van de opstelling. Breder ook. Je bereidt je goed voor bij een mogelijke opdracht en kijkt of jij, je bedrijf, op identiteitsniveau, in de onderstroom, past bij deze opdracht(gever). En tegelijk kun je ook nog eens je opstellingsbekwaamheid, je ambacht verder professionaliseren. Je kunt je hier direct al aanmelden.

De kunst is in elk traject zuiver te blijven. Trouw aan jezelf en jouw systeem. Niet de intentie hebben méér te willen aanbieden maar alleen beter af te stemmen zodat jouw aanbod beter past bij de vraag.

Inhoud van de opleiding

Het eerste onderwerp is contracteren in verband gebracht met loyaliteit en (tegen)overdracht. Aan wie ben jij loyaal in dit stadium? Of van wie verlang jij nog iets? Als voorbereiding beschrijf je hoe je dat nu doet en wat je daarin tegenkomt. Een actuele casus is daarbij je leidraad.

In volgende blokken werken we o.a. met de lerende / levende organisatie in de ontmoeting met jou(w identiteit) en die van je bedrijf (wie komt wie tegen) en welke opdrachtgevers jij zou willen / kunnen 'bedienen'. Waar het schuurt. Waar je langs moet. We behandelen de systemische diagnostiek en het daarbij behorende stappenplan. De één na laatste activiteit is je bedrijfspresentatie: hoe sta jij op het 'podium' en wat doet dat met het 'publiek'? De laatste stap is de 'belichting' hiervan in de onderstroom: een opstelling met jou, je bedrijf en je (potentiële) opdrachtgever.

Verschillende werkvormen

Elk blok starten we met een check in vanuit de deep democracy. Vragen die daarin beantwoord kunnen worden zijn bv.: hoe is je energie op dit moment? Wat houd je bezig, op je werk, of daarnaast? Wat heb je nodig om dit blok effectief deel te kunnen nemen? Hoe heb je het vorige blok ervaren en wat heb je er concreet mee gedaan? Wat is je leerdoel voor dit blok?

Daarna werken we met korte stukjes theorie en gerelateerd daaraan, één of meerdere oefeningen en voor elke deelnemer steeds een opstelling. Deze opstellingen worden begeleid door mede-deelnemers die daarna van mij feedback krijgen. Alle teksten en oefeningen krijg je uitgereikt in de inspiratiemap.

Ook maak je een verslag van je persoonlijke en professionele reis. Op dit groeidocument krijg je voorafgaand aan elk opleidingsblok feedback. (Vanuit de onderstroom :-)). Voor het laatste blok bereid je een 'bedrijfspresentatie' (max. 15 minuten) voor: een presentatie van jouw bedrijf met daarin de ontmoeting tussen jouw aanbod en je leidende principes. Hoe zet jij jezelf op het toneel? Welke belichting kies je? Welke plek? We sluiten jouw inbreng af met een opstelling.

Wat kun je ermee?

De onderstroom is een prachtige manier van werken. Door vanaf het eerste contact daarmee en in te werken krijg je een meer zuiver en diepgaand

traject. Dat is effectiever voor jou en voor je opdrachtgever. Het voorkomt bijv. mogelijk dat je moet hercontracteren. Door te leren preciseren, door te vragen, komen jij en je opdrachtgever (meer) op één lijn te liggen. Je leert je aanbod aanscherpen (sharpen the saw) en ook  'nee' zeggen. Soms kan het beter zijn in plaats van te werken met de oorspronkelijke vraag, deze vraag om te buigen naar een meer effectief aanbod, een meer effectief voor- of natraject.

Zo krijgt je verdienmodel focus op kwaliteit in plaats van kwantiteit.

Welke vooropleiding heb je nodig?

Voor deze opleiding is het noodzakelijk dat je (ergens) minimaal een opleiding organisatieopstellingen hebt gevolgd, zodat je deze kunt begeleiden voor andere deelnemers. Dat is een must die we graag vooraf afstemmen.

Kijk hier voor alle praktische informatie: data, locatie, kosten.

‘Je weet pas waar je naartoe gaat als je weet waar je vandaan komt’.