Advies en begeleiding

Met een systemische blik naar bedrijven en organisaties kijken, is betrekkelijk nieuw. Het staat ook wel bekend als systemisch interveniëren of werken met systeemdynamieken. Of werken in de 'onderstroom'.Gelukkig zijn er steeds meer managers, adviseurs, consultants en coaches die het voordeel van de snelheid en diepgang van deze methode onderkennen. Snelheid omdat er geen diepgaand onderzoek of lijvig rapport nodig is. Diepgang doordat bijvoorbeeld een organisatieopstelling op een diepere laag kijkt naar de oorzaak van de problematiek zodat daaraan gewerkt kan worden. Ook kan een relatie worden gelegd met de persoonlijke herkomst van de medewerkers, de relatie tussen het 'taak'systeem en het 'privé'systeem. Fenomenologie is de basis van waaruit we werken: 'de verschijnselen laten spreken'.

Systemisch werken in teams: Teamcoaching

Een krachtige methode om te werken met en in jouw team. Wat speelt er? Hoe wordt er gecommuniceerd? Hebben we een gezamenlijk doel? Wat is de rol van de teamleider? Hoe zijn we opgehangen in de organisatie? Welke ordening is van belang? Allemaal aspecten die spelen bij het functioneren van een team. Natuurlijk kunnen we ook met de afzonderlijke teamleden individueel in gesprek, in de vorm van supervisie of zakelijke coaching. Of beide. Dan kijken we naast systemisch ook naar wat er speelt m.b.t. overdracht, groepsontwikkeling en maskers.

Lees meer. 

Organisatieopstellingen

Met één of meerdere (in company) organisatieopstelling(en) wordt de systeemdynamiek snel duidelijk. Opstellingen zijn uiterst effectief voor problematiek met een ‘chronisch karakter’: er is al veel aan gedaan maar het lukt maar steeds niet. Ook kunnen ze helpen bij veranderingen, analyse en besluitvorming. Dit kan zowel met collega’s als met representanten uit mijn netwerk.

Lees meer. 

Systemisch werken in ondernemingsraden

Ook een ondernemingsraad kun je beschouwen als een systeem dat functioneert binnen je organisatie. Daardoor ontstaan een aantal bijzondere dynamieken. Een complex systeem dus. Het functioneert binnen een krachtenveld maar heeft ook haar eigen complexiteit.

Door met organisatieopstellingen te kijken wat er speelt ontstaat er snel inzicht. Inzicht in wat er binnen de OR als team speelt, maar ook inzicht in de plaats die de OR inneemt in de ORganisatie. Snel, efficiënt en duidelijk.

Lees meer.

Organisatieadvies

Organisatieadviestrajecten kennen veel keuze- en beslismomenten. Soms goed te beredeneren, soms op ‘onderbuikgevoel’. Op een systemische manier kijken naar een verandering of hoe een beoogde maatregel uitpakt, is verhelderend, duidelijk en snel. Ook een systemische analyse van een organisatie(onderdeel) kan snel veel duidelijk maken.

Kortom: de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar het om gaat, is dat we de beste oplossing kiezen voor uw vraag. Het systemisch werk biedt veel mogelijkheden en leent zich uitstekend voor het ontwikkelen van nieuwe vormen.

Lees meer. 

Maatwerk

Systemisch werken in organisaties biedt veel mogelijkheden. Wij maken graag afhankelijk van de vraag een begeleidingstraject op maat in overleg met u. Ook hebt u de keuze voor open inschrijving (samen met andere bedrijven), intern, of alleen met en voor uw eigen vragen.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak offerte of bel 050 – 85 11 742.