Latitude opleidingen & advies, gevestigd aan de Galkemaheerd 53,  9736 BG  Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://latitudeopleidingen.nl Galkemaheerd 53 9736 BG Groningen 0508511742 info@latitudeopleidingen.nl

Boudewijn Lemstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Latitude opleidingen Hij is te bereiken via boudewijn@latitudeopleidingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Latitude opleidingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Gegevens kunnen worden aangeleverd via de formulieren op de website: – Aanmeldformulier opleiding – Aanmeldformulier avond- of dag-workshop – Contactformulier – ‘Bel me terug’ formulier – ‘op de hoogte blijven’ formulier -.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Opleiding / workshop waarvoor is aangemeld – Naam – Adres – Postcode – Woonplaats – E-mailadres – Telefoonnummer – Geboortedatum – Dieetwensen – Eventuele opmerkingen – Aanmelden voor de nieuwsbrief (alleen indien ‘ja’ met opt in) – Inzenddatum – Bedrijfsnaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via boudewijn@latitudeopleidingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fultsemaheerd 12E www.latitudeopleidingen.nl Bank: NL87SNSB0942708806 9736 CN Groningen info@latitudeopleidingen.nl BTW NL 8229.52.701.B01 tel.: 050 – 85 11 742 KVK 50831585
Latitude opleidingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere reclame-uitingen – Een deelnemers administratie te kunnen voeren voor onze opleidingen en workshops – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Het afhandelen van jouw betaling – het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie c.q. de boekhouding

Geautomatiseerde besluitvorming Latitude opleidingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Latitude opleidingen) tussen zit. Latitude opleidingen maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Snelstart voor de boekhouding; de leverancier van Snelstart is verwerker van de gegevens, deze staan opgeslagen in de Microsoft Cloud. Onze accountant ‘Bastiaan administratie’ heeft toestemming mee te kijken in de administratie. Deze heeft een eigen privacyregelement vallend binnen de AVG; – WordPress voor de website met KeurigOnline als hostingprovider; – Microsoft Excel en Micorosoft Word (inde Cloud via Microsoft OneDrive) voor communicatieve en administratieve doeleinden; – Gmail (Google) als mailprogramma.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Latitude opleidingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens t.b.v. de administratie: wettelijke bewaartermijn is zeven jaar Gegevens van deelnemers: totdat iemand zich afmeldt voor onze nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden Latitude opleidingen deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Latitude opleidingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Latitude opleidingen jouw persoonsgegevens nooit aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Betreffende derden staan genoemd onder het kopje ‘geautomatiseerde gegevensverwerking. In het kort gaat het om: Snelstart, Bastiaan administratie, Keurigonline, Microsoft en Google.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Latitude opleidingen gebruikt Google analytics en geen cookies die maken op je privacy. Alle op deze manier verzamelde informatie is anoniem gemaakt zodat gedrag van individuele bezoekers niet te herleiden is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Fultsemaheerd 12E www.latitudeopleidingen.nl Bank: NL87SNSB0942708806 9736 CN Groningen info@latitudeopleidingen.nl BTW NL 8229.52.701.B01 tel.: 050 – 85 11 742 KVK 50831585
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar boudewijn@latitudeopleidingen.nl. Afmelden voor ontvangst van onze nieuwsbrief kan ook altijd via de mogelijkheid onderaan de nieuwsbrief.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Latitude opleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via boudewijn@latitudeopleidingfen.nl.