Anna Kok

“Deze opleiding is een uitstekende manier om via opstellingen onderstromen in organisaties inzichtelijk te maken zodat oplossingsrichtingen zich aandienen. Het heeft mij geleerd om als begeleider mijn hoofd uit te schakelen en af te gaan om datgene wat zich aandient in de opstelling. Een mooie manier om goed te leren kijken en luisteren en niet te interpreteren.”