Latitude opleidingen!

Onze eerste blog op onze nieuwe site. Waar kan die anders over gaan dan over ons zelf?

Een nieuwe site ontwikkelen is niet zo ingewikkeld. Een goede, ervaren bouwer/ontwerper die zich verdiept in wat jij wilt en meedenkt en een ervaren tekstschrijver die weet wat wij doen, doen wonderen. Maar de inhoud, wat wel en wat niet, hoe breng ik de boodschap over, dat is heel iets anders. Dat was een langdurig proces. En zo werkt het ook met systemisch werken. Een opstelling neerzetten is téchnisch gezien niet zo ingewikkeld. Maar dan….

Even terug naar de basis: waar staan we voor, wat is onze visie en hoe laten we dat zien?

Systemisch werken (familieopstellingen en organisatieopstellingen) is onze passie. NLP en TA zijn prachtige aanvullingen. Persoonlijke ontwikkeling staat hierbij hoog in ons vaandel. Leren door zelfervaring, leren aan de hand van jouw eigen geschiedenis, jouw systeem van herkomst, jouw werksituatie.

‘Je kunt dit werk alleen van buiten doen als je eerst de weg naar binnen bent gegaan’.

Inhoudelijk doen we dat vaak door te werken met de ‘modules’ zoals die bekend zijn vanuit de theorie. Modules zoals bijvoorbeeld volgorde, afbakening, teruggave en eerste liefde, tijdens de basisopleiding familieopstellingen. Als deelnemer doe je onder onze begeleiding de modules, stap voor stap, zodat je ervaart wat dit stukje theorie voor jou betekent.

In de opleidingen familieopstellingen en organisatieopstellingen hebben de deelnemers de gelegenheid zelf oefeningen te begeleiden. Dat zijn vaak opstellingen, weer aan de hand van modules of andere onderwerpen, waarbij alles aan bod komt: een kort interview, werken vanuit het legen midden, jezelf toestaan om niet te weten en een ieder zijn of haar lot te gunnen.

Overigens kun je déze opleidingen pas volgen als je een basiskennis hebt van systemisch werken, als je weet wat jouw plek is, als je weet hoe jouw systeem van herkomst functioneert en wat jouw rol daarin is. Dat geldt zeker ook voor organisatieopstellingen. Vaak ligt aan een organisatorisch probleem een persoonlijk issue ten grondslag. Dat moet je als begeleider herkennen en weten wat te doen. Om er, afhankelijk van het contract, mee te kunnen werken of om een advies mee te geven met het persoonlijke deel aan de slag te gaan.

De NLP-practitioner laten we verzorgen door een ervaren trainer met passie voor NLP én systemisch werken.

Praktisch doen we dat

– door te werken in kleine groepen van maximaal 12 deelnemers,
– door geen intervisiegroepen te vormen maar iedereen tijdens de opleiding alle oefeningen te laten laten doen,
– door ruimte te geven voor persoonlijke issues en die uit te werken,
– door korte, 8-daagse opleidingen aan te bieden, waardoor de prijs acceptabel blijft en er dus meer mensen kennis kunnen maken met dit prachtige werk, (de NLP-practitioner is 18 dagen zoals voorgeschreven door de NVNLP)
– door steeds aanwezig te zijn als trainer zodat je altijd een beroep op ons kunt doen. Ook na de training trouwens.

Onze deelnemers laten groeien, zich ontwikkelen, stappen maken, systemisch leren kijken, denken en werken, beter leren communiceren vanuit zichzelf en met anderen. Dat is onze passie.

Boudewijn lemstra & Ineke Geertsema
Latitude opleidingen. Welkom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *